top of page

4vwo LOB: Deel 3

Type studies 
Naast de stad en de universiteit, maakt het natuurlijk ook uit wat voor studie je wilt doen. Die bepaalt immers waar je überhaupt kunt studeren. Hieronder leggen we de studierichtingen (alfa, bèta, gamma) aan je uit. Let er wel op dat niet alle studies zo makkelijk te onderscheiden zijn.


Alfawetenschappen
In de alfawetenschappen bestudeer je, volgens de definitie, de producten van menselijk handelen, zoals taal, kunst, filosofie en geschiedenis. De maatschappijprofielen zijn een logische voorbereiding op dit soort studies. Behalve studies die je al kent van een verwant middelbareschoolvak, zijn er binnen dit domein nog veel meer studies te vinden, zoals je in onderstaand filmpje kunt zien.


Bètawetenschappen
In de bètawetenschap, ook wel exacte wetenschap, bestudeer je natuurwetten en wiskundige theorieën. Over het algemeen bereiden beide natuurprofielen je voor op deze studies, maar soms heb je wiskunde B en natuurkunde nodig. Ook hier zijn studies te vinden die je al kent van de middelbare school, maar ​er zijn ook veel specifiekere studies te vinden, zoals je hieronder ziet.


Gammawetenschappen
De gammawetenschappen bestuderen het menselijk handelen in de breedste zin van het woord. Studies als psychologie, economie, rechten en sociologie vallen hier allemaal onder. In principe bereiden, afhankelijk van je studie, alle profielen je hier op voor. Onder gammawetenschappen zul je veel studies vinden die je niet als vak op de middelbare hebt gehad, zoals politicologie.


Interdisciplinair
Interdisciplinair is een duur woord voor brede studies die verschillende studierichtingen met elkaar combineren. Zo is er een studie Bèta-Gamma en Liberal Arts & Sciences. Op zogeheten University Colleges kun je zelf je vakkenpakket samenstellen. Soms zijn er voor deze studies extra eisen. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe zo'n studie eruitziet. 

  


 
Opdracht 3
Maak, na het doorlezen van bovenstaande tekst, deze korte opdracht.
Let erop dat je om die te maken ingelogd moet zijn.
Klik daarna hieronder op "Verder" om naar de laatste opdracht te gaan.
bottom of page