top of page

4vwo LOB: Deel 4

Eindopdracht 4v
De eindopdracht in 4vwo is onder normale omstandigheden een stage lopen bij een bedrijf of instantie die je leuk lijkt. Omdat jij een vervangende opdracht doet, moet je dit jaar in ieder geval iemand (een student, afgestudeerde, werkgever of -nemer) interviewen. Als je in plaats daarvan denkt toch een stage te kunnen regelen, kan dat ook. Je mag daar een dag vrij voor nemen van school. Neem dan contact op met de decaan, meneer Mors, of met je mentor. Hoe je een verslag schrijft over je stage, lees je hier.

 
Opdracht 4: Interview
Kies in je omgeving iemand uit die iets doet dat jou ook leuk lijkt. Dat kan iemand zijn met een interessante studie of baan, maar ook iemand die werkt bij een bepaald bedrijf dat voor jou interessant is.
 
Maak een afspraak om met die persoon te gaan zitten, in het echt of online. Bereid je interview met gerichte vragen (denk aan de studie of baan van de persoon) goed voor (zie hieronder voor tips). Je kunt het gesprek (met goedkeuring) opnemen, of tijdens het interviewen aantekeningen maken.

Kom tijdens het interview in ieder geval achter de volgende dingen:
  1. Hoe ging de studiekeuze van deze persoon?
  2. Welke factoren speelden een rol bij de studiekeuze?
  3. Op basis waarvan bepaalden ze waar (in welke stad) ze gingen studeren?
  4. Welke rol speelden hun ouders in de studiekeuze?
  5. Hadden ze van tevoren een goed beeld van de studie(s) die ze deden?
  6. Hoe verliep(en) hun studie(s) (tot nu toe), welke obstakels kwamen ze tegen?
  7. Wat heeft hun huidige baan (indien van toepassing) te maken met hun studie?
  8. Hoe tevreden zijn ze over hun loopbaan tot nu toe?
  9. Zijn ze gaan doen wat ze als kind of puber wilden doen? Zo niet, waarom niet?
  10. In hoeverre denken ze dat het kiezen van een studie tegenwoordig anders is?
 
Schrijf je bevindingen in een kort verslagje op in een Word-document. Zorg ervoor dat je alle punten hierboven beantwoord. Vergeet niet bovenaan op te schrijven wie je hebt geïnterviewd (functie/studie/leeftijd). Lever je verslag hier in Forms in door je verslagje te kopiëren en plakken uit Word. 
 
Tips voor een goed interview
 
bottom of page