Aanvullende eisen

Wiskunde B

Aan het einde van de derde klas moet een leerling minimaal voldoen aan één van deze twee eisen om wiskunde B te mogen kiezen:

  • Een 7,00 gemiddeld staan voor wiskunde, of

  • Een 6,5 gemiddeld halen voor het wiskunde B-onderdeel van de twee determinatietoetsen

Leerlingen die het profiel N&T willen kiezen maar de toelatingsnorm voor wiskunde B niet halen, zullen in het profiel N&G worden geplaatst met wiskunde A (en biologie).

Tweede vak in de vrije ruimte

Het kan zijn dat je de ambitie hebt om een extra vak in de vrije ruimte te willen kiezen. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je naar het VWO wilt. Je moet dan wel aan een paar voorwaarden voldoen:

* Een positief profieladvies

* Een positief advies (A) voor het tweede vrije ruimte-vak

* Geen onvoldoende voor één van de te kiezen vakken

* Voldoen aan een cijferclausule: het gemiddelde van alle afgeronde eindcijfers klas 3 moet minimaal 7,50 zijn.

Lukt dit niet, kijk dan eens hier.

Verder zijn er nog wat praktische zaken om rekening mee te houden. Als bijvoorbeeld in de bovenbouw blijkt dat je het extra vak niet aankan, doet de docentenvergadering een bindende uitspraak of vervolgen van het extra vak toegestaan blijft. Verder kan het zijn dat je twee vakken op hetzelfde moment in het rooster hebt staan. Bespreek dit met je mentor, decaan of afdelingsleider voor je een beslissing neemt.

Deze regels gelden niet voor Wiskunde D bij N&G.

Informatica

Bij het vak informatica worden eisen gesteld aan je laptop:

Wiskunde D online als vrije ruimtevak

 

Dit vak mag je kiezen, als je ook wiskunde B hebt en een natuurprofiel. Het mag dan als extra vrije ruimtevak gekozen worden. Je hebt dan ook nog een intake gesprek met de wiskunde D docent.

De normale regels voor het kiezen van een een extra vak in de vrije ruimte gelden niet voor Wiskunde D.

Businessclass

De businessclass volg je altijd in combinatie met het vak bedrijseconomie. Als je je opgeeft voor de businessclass zul je vooraf getoetst worden op je geschiktheid en motivatie, doormiddel van opdrachten en pitches. Je kan echter, op basis van deze toetsen, niet geweigerd worden. Als je spijt krijgt van je keuze, kun je het laten vallen en krijg je alleen nog maar bedrijfseconomie.

Kunst met een N-profiel

Er zijn misschien leerlingen die een N-profiel willen met kunst in de vrije ruimte. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten zien dat dit een bijzonder goede combinatie is. Op dit moment is dat echter alleen mogelijk als er voldoende leerlingen zijn die dit willen. Wil je dit? Zoek dan vrienden die dat ook willen en dan kunnen we iets voor jullie doen.