top of page

Gezakt?

Zakken voor je eindexamen is nooit leuk. Toch heb je ook dan nog een aantal opties. Bij ons blijven kan, maar heeft wat nadelen. En dan is er natuurlijk ook nog het volwassen onderwijs (VAVO). Op deze pagina geven we je de informatie die je waarschijnlijk nooit had willen hebben.
Bij ons blijven

Als je bij ons wil blijven, om het jaar nog eens over te doen, kan dat natuurlijk. Het nadeel is wel dat je dan altijd bijna al je vakken opnieuw moet doen. Dus ook de vakken waar je een voldoende voor gehaald hebt.
 
Als je maar net gezakt bent is dat misschien zonde van al het werk. Je hebt immers al een heleboel zogenaamde deelcertificaten gehaald, die je dan kwijt zou raken.

Als je echter dik gezakt bent is het beter als je bij ons blijft. Je hebt dan wel een vrijstelling voor de vakken van je combinatiecijfer. Je cijfer voor die vakken blijft staan.
Naar het VAVO
Het volwassen onderwijs kan een goede kans zijn om alsnog een diploma te halen. Wij hebben een speciale deal met het NOVA college, waar wel een paar regels aan verbonden zijn.
Een vak volgen op het Nova College houdt in dat je voor paar vakken alle stof van je examenvakken overdoet. Als je Nederlands, Frans of Duits moet overdoen, moet je daarbij ook de stof van het vak literatuur herhalen.
Als je 16 of 17 bent krijg je van onze school een uitbestedingsovereenkomst. School betaalt dan het schoolgeld, boeken en lesmateriaal in bruikleen. We kunnen eventueel voor leerlingen die 18 zijn ook een uitbestedingsovereenkomst regelen maar daar zal de school niet automatisch voor kiezen. Wordt de leerling van 18+ niet uitbesteed dan betaalt hij €29,90 per lesuur op zijn weekrooster. Voor tegemoetkomingen kijk je op www.duo.nl.
Je kunt maximaal 4 vakken overdoen. Voor de vakken EN, NE en WI mag er maximaal één 5 blijven staan voor zowel het CE als het totaalcijfer. In principe moet je echter elke onvoldoende overdoen. Door de nieuwe regel van 5,5 gemiddeld voor de CE resultaten, moet een vak waar een voldoende eindcijfer staat, maar het CE maximaal een 4,9 was, overgedaan worden, zelfs als het gemiddelde van dat vak dus al 5,5 was voor SE en CE.
Je kunt ook naar het Joke Smit College in Amsterdam. Hier zijn de spelregels iets anders.
Check hiervoor de site van JSC.
bottom of page