top of page
De profielen Atheneum

Je profiel bestaat straks uit verplichte vakken, profielvakken en één of twee vakken in de vrije ruimte. De meeste 4VWO-leerlingen hebben twee vakken in de vrije ruimte. Dat kan handig zijn voor je latere studiekeuze, maar ook als je nog geen definitieve keuze kunt maken. In een uitzonderlijk geval mag je drie vakken in je vrije ruimte volgen, maar dan krijg je in 4VWO wel een roosterconflict en zul je je werk voor één van de vakken buiten de les bij moeten houden.

 

C&M

Verplicht

 

Nederlands

Engels of (Cambridge) Engels

Lichamelijke Opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profielkeuze

Vrije ruimte (kies er 1, of 2)

 

Frans of Duits

Geschiedenis

Kunst beeldend of  Kunst muziek (altijd met Kunst algemeen)

Wiskunde C of Wiskunde A of Wiskunde B
Aardrijkskunde of Economie

 

Aardrijkskunde, Economie, Duits, Frans, Spaans, Bedrijfseconomie, Biologie (alleen als tweede vak én na positief advies), of Informatica (zie aanvullende eisen)

Anker 1

E&M

Verplicht

 

Nederlands

Engels of (Cambridge) Engels

Lichamelijke Opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profielkeuze

 

Frans of Duits

Wiskunde A of B

Economie

Geschiedenis

Aardrijkskunde of Bedrijfseconomie of Frans of Duits

Aardrijkskunde, Duits, Frans, Spaans, Bedrijfseconomie, Informatica (zie extra eisen), Biologie (alleen als tweede vak én na positief advies) Kunstvak (muziek of beeldend, altijd met Kunst algemeen), Wiskunde D (alleen als je Wiskunde B hebt), Natuurkunde (bij uitzondering, vraag naar de voorwaarden bij je docent)

Vrije ruimte (kies er 1, of 2)

Anker 2

N&G

Verplicht

 

Nederlands

Engels of (Cambridge) Engels

Lichamelijke Opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profielkeuze

 

Frans, of Duits

Wiskunde A of B

Scheikunde

Biologie

Natuurkunde of Aardrijkskunde

Aardrijkskunde, Natuurkunde, Duits, Frans, Spaans, Bedrijfseconomie, Informatica (zie aanvullende eisen) Economie, Geschiedenis, Kunstvak (muziek of beeldend, altijd met Kunst algemeen), Wiskunde D (alleen als je Wiskunde B hebt)

Vrije ruimte (kies er 1, of 2)

Anker 3

N&T

Verplicht

 

Nederlands

Engels of (Cambridge) Engels

Lichamelijke Opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profielkeuze

Frans of Duits

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie of Informatica (zie aanvullende eisen) of Wiskunde D

Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Frans, Spaans, Bedrijfseconomie, Informatica (zie aanvullende eisen), Economie, Geschiedenis, Kunstvak (muziek of beeldend , altijd met Kunst algemeen), Wiskunde D

Vrije ruimte (kies er 1, of 2)

Anker 4
bottom of page