top of page
De profielen

Je profiel bestaat straks uit verplichte vakken, profielvakken en één of twee vakken in de vrije ruimte. De meeste 4VWO-leerlingen hebben twee vakken in de vrije ruimte. Dat kan handig zijn voor je latere studiekeuze, maar ook als je nog geen definitieve keuze kunt maken. In een uitzonderlijk geval mag je drie vakken in je vrije ruimte volgen, maar dan krijg je in 4VWO wel een roosterconflict en zul je je werk voor één van de vakken buiten de les bij moeten houden.

Let op! Voor gymnasiumleerlingen geldt dat de keuze "Frans of Duits" hieronder wordt vervangen door "Grieks of Latijn". Zij krijgen ook sowieso Cambridge Engels en CKV vervalt. Dat laatste vak valt op het gymnasium onder Grieks of Latijn.

C&M

Verplicht

Nederlands

(Cambridge) Engels

Lichamelijke Opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profiel

Frans of Duits

Geschiedenis

Kunst beeldend of muziek

Kunst algemeen

Wiskunde C of Wiskunde A of Wiskunde B
Aardrijkskunde of Economie

Vrije ruimte (1 of 2 kiezen)

Aardrijkskunde

Economie

Duits

Frans

Spaans

Bedrijfseconomie

Biologie (alleen als tweede vak én na positief advies)

Informatica

E&M

Verplicht

Nederlands

(Cambridge) Engels

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profiel
Frans of Duits

Wiskunde A of B

Economie

Geschiedenis

Aardrijkskunde of Bedrijfseconomie of Frans of Duits

Vrije ruimte (1 of 2 kiezen)

Aardrijkskunde

Duits

Frans

Spaans

Bedrijfseconomie

Informatica

Biologie (alleen als tweede vak én na positief advies)

Kunstvak (muziek of beeldend én Kunst algemeen)
Wiskunde D (alleen als je Wiskunde B hebt)
Natuurkunde (bij uitzondering, vraag naar de voorwaarden)

N&G

Verplicht

Nederlands

(Cambridge) Engels

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profiel
Frans of Duits

Wiskunde A of B

Scheikunde

Biologie

Natuurkunde of Aardrijkskunde (Deze keuze wordt Onderzoek & Ontwerpen op Technasium)

Vrije ruimte (1 of 2 kiezen)

Aardrijkskunde

Natuurkunde

Duits

Frans

Spaans

Bedrijfseconomie

Informatica

Economie

Geschiedenis

Kunstvak (muziek of beeldend én Kunst algemeen)
Wiskunde D (alleen als je Wiskunde B hebt)

N&T

Verplicht

Nederlands

(Cambridge) Engels

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

 

Profiel

Frans of Duits

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie of Informatica of Wiskunde D (Deze keuze wordt Onderzoek & Ontwerpen op Technasium)

 

Vrije ruimte (1 of 2 kiezen)

Aardrijkskunde

Biologie

Duits

Frans

Spaans

Bedrijfseconomie

Informatica

Economie

Geschiedenis

Kunstvak (muziek of beeldend én Kunst algemeen)
Wiskunde D

bottom of page