top of page
Nieuwe vakken

Er zijn vakken die je in je profiel kan kiezen, of verplicht gaat krijgen, die je nog nooit hebt gehad. Op deze pagina vind je alvast wat informatie over deze vakken.

Kunst algemeen

Als je Kunst Beeldend of Kunst Muziek kiest, krijg je daar nog gratis het vak Kunst Algemeen bij. Hierin krijg je algemene theorie van beeldende kunst, vormgeving, muziek, dans en theater. 

Spaans

Als je het vak Spaans kiest, gaat de hele Spaanstalige wereld voor je open. Voor 480 miljoen mensen is Spaans immers de moedertaal, terwijl nog eens 75 miljoen Spaans als tweede taal spreken. Je oefent daarom niet alleen met spreek- schrijf- en luistervaardigheid. Ook de rijke cultuur van de Spaanstalige wereld komt aan bod.

Bekijk daarom het filmpje of lees verder in dit document.

Wiskunde B

 

Bij Wiskunde B ga je vooral zelf leren begrijpen hoe alles werkt. Je gaat daarom aan de slag met formules en vergelijkingen, wiskundig redeneren en meetkunde. Dit past het meeste bij een technische vervolgopleiding of gevorderde economische studies. Bekijk het filmpje om te zien hoe wiskunde er bij ons op school uitziet; meer weten over de praktische toepassingen van wiskunde kun je verder ook hier.

Informatica

Je leert bij informatica veel over computers en ICT. Je onderzoekt hoe een computer in elkaar zit, hoe besturingssystemen werken en hoe netwerken zijn opgebouwd. Daarnaast leer je hoe je computersystemen opdrachten kunt geven. Onderdelen van het vak kun je in bijna alle vervolgopleidingen of beroepen gebruiken.

Engels

Engels heb je al vanaf de brugklas, en ook in de bovenbouw is het een kernvak. Het heeft dan alleen een iets andere invulling. Hoe precies, dat hoor je in het filmpje.

Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie (vroeger M&O) is een algemeen vormend vak, voor toekomstige werknemers of zzp’er, maar ook voor aspirant-ondernemers, die staan voor belangrijke financiële beslissingen in hun verdere loopbaan.

Business Class

Bij de business class richt je samen met medeleerlingen je eigen bedrijf op. Je kunt dit vak alleen kiezen als je ook bedrijfseconomie kiest. In het filmpje hoor je meer over wat het is en wanneer het iets voor jou is.

Muziek

Bij Kunst Muziek ga je vooral muziek maken, alleen en met anderen. Je hoeft geen muziekinstrument te bespelen. Je moet wel open staan voor allerlei muziekstijlen, muziekinstrumenten en zingen. Er wordt vooral gekeken naar hoe je je ontwikkelt. Er ontstaat altijd een hele gezellige en hechte groep. Muziek is een ‘uitlaatklep’ die iedereen soms nodig heeft. Je ontwikkelt er eigenschappen die je de rest van je leven nodig hebt: goed samenwerken, jezelf presenteren en een brede muzikale interesse.

Bekijk dit filmpje voor meer info. 

Frans

Frans is één van de talen waar je voor kunt kiezen in de bovenbouw. Waarom dat een goed idee is, lees je hier en hoor je in het filmpje. 

Kunst beeldend

Kunst Beeldend is een vak dat gaat over vormgeving, materialen en technieken én over kunst- en cultuurgeschiedenis. Je hoeft geen kunstenaar te zijn of te willen worden om dit vak te kiezen. Wel moet je willen werken aan je techniek, creativiteit en visie. Innovatief denken wordt in de toekomst steeds belangrijker en welke vervolgopleiding je ook kiest, studenten die creatief, open en oplossingsgericht denken en een algemene en culturele belangstelling en kennis hebben, kunnen overal succesvol zijn. Einstein zei het al: logica brengt je van a naar b, verbeelding brengt je overal.

Maatschappijleer

Maatschappijleer is een vak om je vingers bij af te likken. Nog nooit heb je ze veel geleerd over dingen die je altijd al hebt willen weten. Daarom is het ook een verplicht vak, die iedereen krijgt in 4 Havo.

Wiskunde A

Wiskunde A gaat vooral over statistiek en kansbereking in diagrammen en grafieken. De sommen worden ook meer verpakt als verhaaltje. Ben je vooral geïnteresseerd in het begrijpen van menselijk gedrag, dan is Wiskunde A ook iets voor jou. Bekijk het filmpje om te zien hoe wiskunde er bij ons op school uitziet; meer weten over de praktische toepassingen van wiskunde kun je verder ook hier.

BSM

De nadruk ligt bij het examenvak BSM (Bewegen, Sport, en Maatschappij) niet alleen op lichamelijke kwaliteiten, maar ook op tactisch inzicht, theoretische kennis, activiteiten kunnen begeleiden en sociaal maatschappelijke aspecten zoals de stage. Bij deze stage gaat de leerling een periode aan de slag bij een sportclub of instelling om daar te ervaren hoe het is als begeleider/trainer of assistent. Veel opgedane kennis kan je dan zelfstandig in de praktijk brengen.

 

Tijdens de lessen wordt ook theorie behandeld. En deze theorie komt in toetsen terug. Waar Lichamelijke Opvoeding ophoudt gaat BSM verder. Daardoor wordt BSM over het algemeen alleen gekozen door leerlingen met een goede lichamelijke conditie, interesse in sport,  en/of ambities in sport.

 

Qua onderdelen is er een verdieping en verbreding van het programma. Bestaande onderdelen gaan we verder uitwerken en behandelen, maar er komen ook genoeg nieuwe onderdelen in het programma. Enkele vaak voorkomende praktijkonderdelen van BSM zijn: atletiek, basketbal, turnen, volleybal, zwemmen, softbal en zelfverdediging, maar theorie uit het boek hoort er ook bij! BSM wordt afgesloten met een cijfer als schoolexamen.

Elekronische muziek

Bij Kunst Elektronische Muziek ligt het accent op eigen muziek produceren en met elektronisch instrumentarium je muziek uitvoeren. Hierbij is ook de performance van groot belang. Je kan alleen performen of met anderen.  

Wat leer je bij Kunst Elektronische Muziek 

 • Je leert wat geluid is; klanksynthese 

 • Je leert alles over Modulaire Synthese 

 • Je leert werken met een DAW (Digital Audio Workstation) vb. Cakewalk, LogicPro, Ableton  

 • Je leert hoe je Beats, Baslijnen, Melodieën en Akkoorden maakt 

 • Je leert werken met Samples 

 • Je leert keyboard spelen 

 • Je leert werken met elektronisch instrumentarium 

 • Je creëert je eigen stijl  

 • Je grenzen verleggen met creativiteit 


Eisen voor het vak Elektronische Muziek 

 • Een goed werkende laptop die voldoet aan de eisen 

 • Interesse in elektronische muziek 

 • Interesse om nieuwe stijlen te ontdekken 

 • Creativiteit 

Scheikunde

Scheikunde is anders in de bovenbouw dan in de onderbouw. Bekijk het filmpje om te zien hoe anders.

Aardrijkskunde
Aardrijkskunde kun je bij sommige profielen kiezen als profielvak, maar het kan ook worden gekozen in je vrije deel. Wanneer dat voor jou handig is, zie je in het filmpje.

CKV

Het vak CKV is verplicht, maar dat betekent niet dat er niets te kiezen valt. Bij CKV krijg je namelijk, aan het begin al, een interessetest, die bepaalt in welke discipline je terecht gaat komen. Daarna werk je, in teams van verschillende disciplines, aan een gemeenschappelijk eindproduct.

Natuurkunde

Ook het vak Natuurkunde is in de bovenbouw anders dan in de onderbouw. Hieronder staat een filmpje met uitleg.

Geschiedenis

Geschiedenis krijg je in de maatschappijprofielen sowieso, maar het kan ook als keuzevak bij de andere profielen. Of dat iets voor jou is, hoor je in het filmpje.

bottom of page