Nieuwe vakken

Er zijn vakken die je in je profiel kan kiezen die je nog nooit hebt gehad. Op deze pagina vind je alvast wat informatie over deze vakken.

Spaans

Als je het vak Spaans kiest, gaat de hele Spaanstalige wereld voor je open. Voor 480 miljoen mensen is Spaans immers de moedertaal, terwijl nog eens 75 miljoen Spaans als tweede taal spreken. Je oefent daarom niet alleen met spreek- schrijf- en luistervaardigheid. Ook de rijke cultuur van de Spaanstalige wereld komt aan bod.

Wiskunde B

 

Bij Wiskunde B ga je vooral zelf leren begrijpen hoe alles werkt. Je gaat daarom aan de slag met formules en vergelijkingen, wiskundig redeneren en meetkunde. Dit past het meeste bij een technische vervolgopleiding of gevorderde economische studies.

Wiskunde D

Bij wiskunde D online verbreed en verdiep je je kennis van de wiskunde. Je doet dit vak vooral zelf online. In een digitale leeromgeving staan alle leermaterialen, video’s en planningen. Elke week lever je huiswerkopgaven in, die worden nagekeken. Je krijgt dan ook feedback op je werk. Er is één lesuur per week een docent beschikbaar om je te begeleiden. Er is voor dit vak alleen een schoolexamen.

 

Je kiest dit vak vooral als wiskunde leuk vindt, zelfstandig kunt werken en als je een technische opleiding wilt gaan doen. Klik hier voor de eisen.

Informatica

Je leert bij informatica veel over computers en ICT. Je onderzoekt hoe een computer in elkaar zit, hoe besturingssystemen werken en hoe netwerken zijn opgebouwd. Daarnaast leer je hoe je computersystemen opdrachten kunt geven. Onderdelen van het vak kun je in bijna alle vervolgopleidingen of beroepen gebruiken.

Bedrijfseconomie en businessclass

Bedrijfseconomie (vroeger M&O) is een algemeen vormend vak, voor toekomstige werknemers of zzp’er, maar ook voor aspirant-ondernemers, die staan voor belangrijke financiële beslissingen in hun verdere loopbaan.

Je kunt, als je bedrijfseconomie heel leuk vind, ook voor de businessclass kiezen.

Muziek

Bij Kunst Muziek ga je vooral muziek maken, alleen en met anderen. Je hoeft geen muziekinstrument te bespelen. Je moet wel open staan voor allerlei muziekstijlen, muziekinstrumenten en zingen. Er wordt vooral gekeken naar hoe je je ontwikkelt. Er ontstaat altijd een hele gezellige en hechte groep. Muziek is een ‘uitlaatklep’ die iedereen soms nodig heeft. Je ontwikkelt er eigenschappen die je de rest van je leven nodig hebt: goed samenwerken, jezelf presenteren en een brede muzikale interesse.

 

Bekijk dit filmpje voor meer info. 

Kunst beeldend

Kunst Beeldend is een vak dat gaat over vormgeving, materialen en technieken én over kunst- en cultuurgeschiedenis. Je hoeft geen kunstenaar te zijn of te willen worden om dit vak te kiezen. Wel moet je willen werken aan je techniek, creativiteit en visie. Innovatief denken wordt in de toekomst steeds belangrijker en welke vervolgopleiding je ook kiest, studenten die creatief, open en oplossingsgericht denken en een algemene en culturele belangstelling en kennis hebben, kunnen overal succesvol zijn. Einstein zei het al: logica brengt je van a naar b, verbeelding brengt je overal.

Wiskunde A

Wiskunde A gaat vooral over statistiek en kansbereking in diagrammen en grafieken. De sommen worden ook meer verpakt als verhaaltje. Ben je vooral geïnteresseerd in het begrijpen van menselijk gedrag, dan is Wiskunde A ook iets voor jou.

BSM

Bewegen Sport en Maatschappij (BSM)De nadruk ligt bij het examenvak BSM niet alleen op lichamelijke kwaliteiten, maar ook op tactisch inzicht, theoretische kennis, activiteiten kunnen begeleiden en sociaal maatschappelijke aspecten zoals de stage. Bij deze stage gaat de leerling een periode aan de slag bij een sportclub of instelling om daar te ervaren hoe het is als begeleider/trainer of assistent. Veel opgedane kennis kan je dan zelfstandig in de praktijk brengen.

 

Tijdens de lessen wordt ook theorie behandeld. En deze theorie komt in toetsen terug. Waar Lichamelijke Opvoeding ophoudt gaat BSM verder. Daardoor wordt BSM over het algemeen alleen gekozen door leerlingen met een goede lichamelijke conditie, interesse in sport,  en/of ambities in sport.

 

Qua onderdelen is er een verdieping en verbreding van het programma. Bestaande onderdelen gaan we verder uitwerken en behandelen, maar er komen ook genoeg nieuwe onderdelen in het programma. Enkele vaak voorkomende praktijk onderdelen van BSM zijn: atletiek, basketbal, turnen, volleybal, zwemmen, softbal en zelfverdediging, maar nogmaals theorie uit het boek hoort er ook bij! BSM wordt afgesloten met een cijfer als schoolexamen.

Kunst algemeen

Als je Kunst Beeldend of Kunst Muziek kiest, krijg je daar nog gratis het vak Kunst Algemeen bij. Hierin krijg je algemene theorie van beeldende kunst, vormgeving, muziek, dans en theater.