top of page
Profielkeuze en arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is snel aan het veranderen. Dit heeft, als het goed is, veel invloed op je profielkeuze. Je wilt immers niet, na al die moeite, thuis op de bank zitten en van een uitkering leven. Waar hebben werkgevers dus behoefte aan over 5 tot 10 jaar?
ZORG ONDERWIJS TECHNIEK!

Vooral aan hoogopgeleide functies is een tekort de komende jaren.  Met name in de zorg, het openbaar bestuur, het onderwijs en in de techniek (zoals duurzame energie en ICT).

 

In de techniek is een tekort omdat te weinig middelbare scholieren hiervoor kiezen. Vooral creatieve technici hebben de toekomst. Kies dus voor natuurkunde en kunst in je vakkenpakket.

Verschil lager en hoger opgeleid stijgt.
Mensen met een VMBO- en MBO 1t/m3- opleiding hebben, volgens veel onderzoekers, eigenlijk niet zulke goede kansen op de arbeidsmarkt. Hun inkomen daalt en ze zijn vaker werkloos.
MBO4, HBO en WO gaan een stuk beter. Blijf dus leren, anders gaat het mis.

Veel beroepen verdwijnen

Veel banen worden overgenomen door robots, kunstmatige intelligentie en andere computersystemen. Vooral administratieve beroepen, midden-managementberoepen en dergelijke zijn aan het verdwijnen. Het aantal secretaresses (-19%) en boekhoudkundigen (-8%) kromp al fors.

 

Ook in de financiële sector daalt het aantal banen. Mensen die hierin hun baan kwijtraken, hebben ook een relatief grote kans op langdurige werkloosheid. In de toekomst zullen ook de hogeropgeleide controletaken in deze sectoren waarschijnlijk worden overgenomen door computers. Kijk dus uit als je een profiel kiest dat opleidt voor dit soort werk.

Lees hier wat werkgevers er zelf van vinden

Er is een slechte match tussen jullie keuzes en de arbeidsmarkt

Er is veel behoefte aan werknemers, maar jongeren kiezen stelselmatig de verkeerde studies. Werkgevers vragen dan ook om een vroege beïnvloeding van de studiekeuze, zodat het later minder fout gaat.

21st century skills

 

Banen zullen complexer en veranderlijker worden de komende jaren. Daarom worden flexibele werknemers gevraagd met zogenaamde 21st century skills. Voorbeelden hiervan zijn onder andere sociale vaardigheden, probleem-oplossend vermogen en digitale vaardigheden. Ook voor relatief ‘simpele’ werkzaamheden worden deze vaardigheden belangrijk. Vraag je docenten of ze hier meer tijd aan willen besteden. Zie deze video

bottom of page