top of page
De profielen

Je profiel bestaat straks uit verplichte vakken, profielvakken en één of twee vakken in de vrije ruimte. De meeste 4HAVO-leerlingen hebben één vak in de vrije ruimte, maar sommige leerlingen mogen ook een extra vak in de vrije ruimte kiezen. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld naar het VWO wilt.

C&M

Verplicht

 

Nederlands

Literatuur

Maatschappijleer

CKV

Lichamelijke opvoeding

Engels

Profielkeuze

Vrije ruimte (kies er 1, of 2)

 

Geschiedenis

Frans of Duits

Aardrijkskunde of Economie

Kunst beeldend of Kunst Muziek

Kunst Algemeen

 

Wiskunde A, Aardrijkskunde, Economie, Duits, Frans, Spaans, BSM, Bedrijfseconomie met of zonder Businessclass (zie aanvullende eisen), Biologie (na positief advies van docent), of Informatica (zie aanvullende eisen)

E&M

Verplicht

 

Nederlands

Literatuur

Maatschappijleer

CKV

Lichamelijke opvoeding

Engels

Profielkeuze

 

Wiskunde A of B

Economie

Geschiedenis

Aardrijkskunde, of Frans, of Duits, of Bedrijfseconomie met of zonder Businessclass (zie aanvullende eisen).

Aardrijkskunde, Duits, Frans, Spaans, BSM, Bedrijfseconomie met of zonder Businessclass (zie extra eisen), Biologie, Informatica (Zie aanvullende eisen), Natuurkunde (alleen na positief advies van de docent), Kunstvak (muziek of beeldend, altijd met Kunst Algemeen)

Vrije ruimte (kies er 1, of 2)

N&G

Verplicht

 

Nederlands

Literatuur

Maatschappijleer

CKV

Lichamelijke opvoeding

Engels

Profielkeuze

 

Wiskunde A of B

Scheikunde

Biologie

Natuurkunde of Aardrijkskunde

Aardrijkskunde, Natuurkunde, Duits, Frans, Spaans, Bedrijfseconomie met of zonder Businessclass (zie aanvullende eisen), BSM, Informatica (zie de aanvullende eisen), Economie, Geschiedenis, Kunstvak (muziek of beeldend, altijd met Kunst Algemeen)

Vrije ruimte (kies er 1, of 2)

N&T

Verplicht

 

Nederlands

Literatuur

Maatschappijleer

CKV

Lichamelijke opvoeding

Engels

Profielkeuze

 

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie of informatica (zie aanvullende eisen).

Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Frans, Spaans, Bedrijfseconomie met of zonder Businessclass (zie aanvullende eisen), BSM, Informatica (kijk naar de aanvullende eisen), Economie, Geschiedenis, Kunstvak (muziek of beeldend, altijd met Kunst Algemeen)

Vrije ruimte (kies er 1, of 2)

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
bottom of page