De profielen

Je profiel bestaat straks uit verplichte vakken, profielvakken en één of twee vakken in de vrije ruimte. De meeste 4HAVO-leerlingen hebben één vak in de vrije ruimte, maar sommige leerlingen mogen ook een extra vak in de vrije ruimte kiezen. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld naar het VWO wilt.

C&M

Verplicht

 

Nederlands

Engels

Lichamelijke Opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profiel

Geschiedenis

Duits of Frans

Aardrijkskunde of Economie

Kunst beeldend of muziek

Kunst algemeen

Vrije ruimte (1 of 2 kiezen)

Wiskunde (A) !!!

Aardrijkskunde

Economie

Duits

Frans

Spaans

BSM

Bedrijfseconomie of Businessclass (zie aanvullende eisen)

Na (alleen na extra eisen)

Biologie (na positief advies)

Informatica (zie aanvullende eisen)

E&M

Verplicht

Nederlands

Engels

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profiel

Wiskunde A of B

Economie

Geschiedenis

Aardrijkskunde of Bedrijfseconomie of Frans of Duits, of Businessclass (zie aanvullende eisen).

Vrije ruimte (1 of 2 kiezen)

Aardrijkskunde

Duits

Frans

Spaans

BSM

Bedrijfseconomie of Businessclass (zie extra eisen)

Biologie

Informatica (Zie aanvullende eisen)

Kunstvak (muziek of beeldend)
 

N&G

Verplicht

 

Nederlands

Engels

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profiel

Wiskunde A of B

Scheikunde

Biologie

Natuurkunde of Aardrijkskunde

Vrije ruimte (1 of 2 kiezen)

Aardrijkskunde

Natuurkunde

Duits

Frans

Spaans

Bedrijfseconomie of Businessclass (zie aanvullende eisen)

BSM

Informatica (zie de aanvullende eisen)

Economie

Geschiedenis

Kunstvak bij voldoende animo

Wiskunde D  online (Klik hier voor de extra eisen)

N&T

Verplicht

Nederlands

Engels

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

 

Profiel

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie of informatica (zie aanvullende eisen).

 

Vrije ruimte (1 of 2 kiezen)

Aardrijkskunde

Biologie

Duits

Frans

Spaans

Bedrijfseconomie of Businessclass (zie aanvullende eisen)

BSM

Informatica (kijk naar de aanvullende eisen)

Economie

Geschiedenis

Kunstvak bij voldoende animo

Wiskunde D online (klik hier voor de eisen)