top of page
De profielen

Je profiel bestaat straks uit verplichte vakken, profielvakken en één of twee vakken in de vrije ruimte. De meeste 4VWO-leerlingen hebben twee vakken in de vrije ruimte. Dat kan handig zijn voor je latere studiekeuze, maar ook als je nog geen definitieve keuze kunt maken. In een uitzonderlijk geval mag je drie vakken in je vrije ruimte volgen, maar dan krijg je in 4VWO wel een roosterconflict en zul je je werk voor één van de vakken buiten de les bij moeten houden.

 

N&G

Verplicht

 

Nederlands

Engels of (Cambridge) Engels

Lichamelijke Opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profielkeuze

 

Frans, of Duits

Wiskunde A of B

Scheikunde

Biologie

Onderzoek en Ontwerpen

Aardrijkskunde, Natuurkunde, Duits, Frans, Spaans, Bedrijfseconomie, Informatica (zie aanvullende eisen) Economie, Geschiedenis, Kunstvak (muziek of beeldend, altijd met Kunst algemeen), Wiskunde D (alleen als je Wiskunde B hebt)

Vrije ruimte (kies er 1, of 2)

Anker 3

N&T

Verplicht

 

Nederlands

Engels of (Cambridge) Engels

Lichamelijke Opvoeding

Maatschappijleer

CKV

Literatuur

Profielkeuze

Frans of Duits

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Onderzoek en Ontwerpen

Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Frans, Spaans, Bedrijfseconomie, Informatica (zie aanvullende eisen), Economie, Geschiedenis, Kunstvak (muziek of beeldend , altijd met Kunst algemeen), Wiskunde D

Vrije ruimte (kies er 1, of 2)

Anker 4
bottom of page