top of page

Profielstap 1

Als je iets echt goed wilt begrijpen, moet je het uitleggen aan anderen. Jullie presenteren, als eerste stap in je profielkeuze, de inhoud van de profielen aan een groep tweedeklassers, in groepjes van drie of vier. Elke klas krijgt twee lokalen. In elk lokaal worden vier presentaties gehouden.

Inhoud van de presentaties 

Elk groepje krijgt een profiel toebedeeld van de mentor. Een deel van jullie presentatie moet over dat profiel gaan:

  • Wat de verplichte vakken zijn;

  • Wat je nog meer kunt kiezen;

  • Of er aanvullende eisen zijn;

  • Wanneer het een goed idee is om dit profiel te kiezen;

  • Hoe het profielkeuzeprogramma in elkaar zit.

Alleen deze website mag als informatiebron gebruikt worden voor dit deel van jullie presentatie.

De rest van de presentatie mogen jullie zelf bepalen. Het is leuk om, bijvoorbeeld, een prikkelende stelling in de groep te gooien, of iets waar jullie mee zitten. Je kunt denken aan bijvoorbeeld:

  • Is HBO minder dan de UNI?

  • N-profielen; zijn die moeilijker?

  • Als je niet oppast word je werkloos.

  • Je kunt beter een N-profiel op de HAVO hebben dan een M-profiel op het VWO.

  • Het MBO is een beter idee.

Zorg dat je iets maakt om op het scherm te projecteren, zoals een Prezi, een Google Presentatie, of een Powerpoint. Voeg deze (of een link daarnaartoe) ook toe aan OneNote:

bottom of page