top of page

Verkeerd profiel?

Elk jaar zijn er, in 4H en 5H, een paar leerlingen die erachter komen dat ze in het verkeerde profiel zitten. Zelfs als het op het KKC echter niet mogelijk is om te wisselen, is dat niet het einde van je toekomstdromen. Er is nog veel mogelijk.
Optie 1: Een andere route naar succes
Als het niet linksom gaat, kan het misschien rechtsom. Soms loopt die route via een MBO- opleiding, soms kan een HBO-opleiding toegang geven tot een andere HBO-opleiding en soms zijn er speciale toelatingstesten waarmee opleidingen mensen toelaten die het verkeerde profiel gekozen hebben.
Ga naar je decaan voor hulp.
Optie 2: Deelcertificaten
Je HAVO-diploma bestaat eigenlijk uit een verzameling deelcertificaten. Elk vak is een deelcertificaat. Elk profiel is een combinatie van deelcertificaten. Er zijn instellingen die je de mogelijkheid geven om losse deelcertificaten te halen.
2A Naar het VAVO
Op het VAVO (volwassenenonderwijs) kun je losse vakken volgen en daarin deelcertificaten halen. Een voorbeeld hiervan is het Nova College. Je volgt bij hen in een jaar tijd alle stof van 4H/5H van een bepaald vak. Dat kost dan €29,90 per lesuur op je weekrooster. Voor tegemoetkomingen kijk je op www.duo.nl
2B Beta-deelcertificaten
Op het Boswell-Bèta-instituut of het Wismon-instituut kun je alle betavakken volgen, als jaarcurusus, najaars/voorjaarscursus of zomercursus.
2C Zelfstudie
Er zijn verschillende instellingen die HAVO- vakken aanbieden in de vorm van zelfstudie. Je werkt en leert dan thuis. Het voordeel is dat je daar al aan kan beginnen terwijl je nog op het KKC zit.
bottom of page