top of page

Keuzetesten

Soms is het goed om een keuzetest te maken. De uitslag kan je inzicht geven in wie je bent, wat je interesses zijn, of waar je goed in bent.
 
Maar blijf kritisch! Bespreek de uitslag ook altijd met je mentor, decaan, of met je ouders.
Persoonlijkheidstest
Klik hier om een persoonlijkheidstest te doen. De uitslag laat zien wat voor persoonlijkheid je hebt. Daarbij vind je het soort beroepen die daarbij zouden kunnen passen.
Persoonlijkheidsmeter
Doe deze test om te zien waar je interesses liggen.
Beroepentest
Klik hier om een beroepentest te doen. De uitslag wordt vergeleken met een heleboel mogelijke beroepen en daaraan gekoppelde opleidingen.
Hoe ver ben je in je studiekeuze?
Doe deze test om te zien in welke fase van je studiekeuze je zit en welke stappen je nog kunt nemen.
Welk profiel hoort bij welke studie?
Doe deze test om te zien welke studies je kunt doen met je profiel.
Studiekeuzetest
Klik hier om een studiekeuzetest te doen, zelfs internationaal.
 
Het niveau na VWO heet WO bachelor. Vul dat dus aan het eind in als er om een niveau gevraagd wordt.
Studiekeuzetest II
Hier vind je de studiekeuzetest van Studentum. De test bestaat uit 35 ja/nee-vragen en kost ongeveer 5 minuten om te maken. Daarna krijg je direct een overzicht van de studierichtingen die het beste bij jou aansluiten.
DISC studiekeuzetest
Klik hier om de DISC-test te doen. De DISC-test bestaat uit 25 blokjes van 4 stellingen en kost ongeveer 10 minuten om te maken. Als je klaar bent met de DISC test krijg je inzicht in jouw persoonlijke profiel op basis van 4 dimensies: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus.
Interessetest
Klik hier om een interessetest te doen. De uitslag is een aantal mogelijke opleidingen die je kunt gaan bekijken op HBO- of WO-niveau.
VU Studie-inspiratie
Op de site van de VU kun je kijken wat voor soort onderzoeksvragen je interessant vindt. Daar komen dan een aantal (VU-studies) uit, maar die kun je in principe ook altijd op andere universiteiten studeren.
bottom of page