Profielstap 1

Als je iets echt goed wilt begrijpen, moet je het uitleggen aan anderen. Jullie maken, als eerste stap in je profielkeuze, een presentatie over de profielen, in groepjes van drie of vier. Deze presentatie presenteer je in januari aan de tweedeklassers, zodat zij een beeld krijgen van de profielkeuze.

Inhoud van de presentaties 

Elk groepje krijgt een profiel toebedeeld van de mentor. Een deel van jullie presentatie moet over dat profiel gaan:

 • Wat de verplichte vakken zijn;

 • Wat je nog meer kunt kiezen;

 • Of er aanvullende eisen zijn;

 • Wanneer het een goed idee is om dit profiel te kiezen;

 • Hoe het profielkeuzeprogramma in elkaar zit;

 • Welke studies goed aansluiten bij het profiel.

Alleen deze website mag als informatiebron gebruikt worden voor dit deel van jullie presentatie.

De rest van de presentatie bepalen jullie zelf. Het is leuk om, bijvoorbeeld, filmpjes en plaatjes toe te voegen en een prikkelende stelling in de groep te gooien, of iets waar jullie mee zitten. Je kunt denken aan bijvoorbeeld:

 • De universiteit is moeilijker dan het HBO.

 • N-profielen zijn moeilijker.

 • Als je niet oppast bij je profielkeuze word je werkloos.

 • Je kunt beter een N-profiel op de HAVO hebben dan een M-profiel op het VWO.

 • Met N&T kun je alle kanten op.

Maar wees vooral creatief! Met de groep kun je dan discussiëren over de stelling.

Zorg dat je iets maakt om op het scherm te projecteren, zoals een Prezi, een Google Presentatie, of een Powerpoint. Voeg deze (of een link daarnaartoe) ook toe aan OneNote: