top of page

Profielstap 1

Als je iets echt goed wilt begrijpen, moet je het uitleggen aan anderen. Jullie maken, als eerste stap in je profielkeuze, een presentatie over de profielen, in groepjes van drie of vier. Deze presentatie presenteer je in januari aan de tweedeklassers, zodat zij een beeld krijgen van de profielkeuze.

Inhoud van de presentaties 

Elk groepje krijgt een profiel toebedeeld van de mentor. Een deel van jullie presentatie moet over dat profiel gaan. Alleen deze website mag als informatiebron gebruikt worden voor dit deel van jullie presentatie. Je leest de informatiepagina over de profielen dus goed door.
 
In je presentatie vertel je:

  • Wat de verplichte vakken zijn;

  • Wat je nog meer kunt kiezen;

  • Of er aanvullende eisen zijn;

  • Wat voor soort leerlingen het profiel vaak kiezen;

  • Welke studies goed aansluiten bij het profiel;

  • Welke banen er uiteindelijk bij die studies horen;

  • Hoe het profielkeuzeprogramma eruitziet.

De rest van de presentatie bepalen jullie zelf. Het is leuk om, bijvoorbeeld, filmpjes en plaatjes toe te voegen, uitspraken van een bovenbouwer die het profiel al doet, of stellingen of vooroordelen over het profiel. Die kun je dan onderuit halen in je presentatie.

Zorg dat je iets maakt om op het scherm te projecteren, zoals een Prezi, een Google Presentatie, of een Powerpoint. Voeg deze (of een link daarnaartoe) toe aan OneNote:

How to log in?
bottom of page