top of page

Verkeerd profiel?

Elk jaar zijn er een aantal leerlingen die er achter komen dat ze in het verkeerde profiel zitten. Je hebt in 4V daarom nog tot de kerstvakantie de tijd om, als dat mogelijk is, een vak te wisselen. Daarna wordt het veel moeilijker. Zelfs als het op het KKC echter niet mogelijk is om te wisselen, is dat niet het einde van je toekomstdromen. Er is nog veel mogelijk.
Optie 1: Een andere route naar succes.
Als het niet linksom gaat, kan het misschien rechtsom. Soms kan een HBO-opleiding toegang geven tot een bepaalde WO-opleiding en soms zijn er speciale toelatingstesten waarmee opleidingen mensen toelaten die het verkeerde profiel gekozen hebben. Ga naar je decaan. Misschien kan hij helpen een route met je uit te stippelen.
Optie 2: Deelcertificaten
Je VWO-diploma bestaat eigenlijk uit een verzameling deelcertificaten. Elk vak is een deelcertificaat, en elk profiel is een combinatie van deelcertificaten. Er zijn instellingen die je de mogelijkheid geven om losse deelcertificaten te halen.
2a. Naar het VAVO
Op het VAVO (volwassenenonderwijs) kun je losse vakken volgen en daarin deelcertificaten halen. Een voorbeeld hiervan is het Nova College. Je volgt bij hen in een jaar tijd alle stof van van een bepaald vak. Dat kost dan €29,90 per lesuur op je weekrooster. Voor eventuele tegemoetkomingen, kijk op DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs.
2b. Beta-deelcertificaten
Op het Boswell-bèta instituut of het Wismon-instituut kun je alle bètavakken volgen, als jaarcursus, najaars-, voorjaars- of zomercursus. Check de sites links voor meer info.
2c. Zelfstudie
Er zijn verschillende instellingen die vakken aanbieden in de vorm van zelfstudie. Je werkt en leert dan thuis. Het voordeel is dat je daar al aan kan beginnen terwijl je nog op het KKC zit. Je doet dan bijvoorbeeld E&M op het KKC en volgt tegelijkertijd wiskunde B via het NTI of de LOI. Klik op de links hiernaast voor meer informatie en de kosten. Kom vooral ook langs op het decanaat om er over te praten.
bottom of page